Version 1.0.0 (2017-XX-XX)

 • Första version av databasen

Version 1.3.0 (2018-01-01)

 • Utökad kartfunktionalitet (”Visa på karta”):
  • Ny möjlighet att visa samtliga framsökta poster på kartan (tidigare visades enbart samtliga)
 • Utökad exportfunktionalitet:
  • Funktionalitet för att exportera provfisken med tillhörande mjärdar/kräftor
  • Tillägg av kolumner i samtliga exporter
  • Justering av ordning på kolumner i samtliga exporter för att efterlikna importmallar
 • Byte av huvudvy:
  • Förekomstvyn är nu huvudvyn för både publika och inloggade användare
 • Utökad förekomstvy:
  • Justering av synliga kolumner i förekomstvyn
  • Tillägg av kartbilder för respektive artfördelning i Sverige
 • Ny filtreringsfunktionalitet:
  • Funktionalitet för att filtrera på ett antal huvudkolumner för respektive vy

Version 1.3.2 (2018-04-01)

 • Utökad export:
  • Nu anpassad korrekt efter inmatningsmallar
 • Utökad kräftvy:
  • Utökat med relevanta kolumner och anpassat ordningen av dessa
 • Utökad mjärdvy:
  • Utökat med relevanta kolumner och anpassat ordningen av dessa
 • Tydlighet av län:
  • Det står nu t. ex "Län (vatten)" där länet gäller vattenobjektet, istället för enbart "Län"
 • Editering av lokalobjekt
  • Det är nu möjligt att editera samtliga lokalobjekt om man är inloggad som admin
 • Editering av vattenobjekt
  • Det är nu möjligt att editera samtliga vattenobjekt om man är inloggad som admin
 • Diverse småfix i provfiske-vyn
  • Bland annat ordningen av kolumner samt vilket län som visas (vatten istället för lokal)

Version 1.4.0 (2019-02-18)

 • Utökad kartfunktionalitet (Kluster av punkter):
  • Grupperar nu punkter på kartan, för en tydligare överblick
 • Utökad importfunktionalitet:
  • Funktionalitet för att importera syrekurvor
  • Funktionalitet för att importera temperaturkurvor
  • Diverse mindre korrigeringar av nuvarande importmall
 • Uppdaterad data för förekomster
  • Bild för incidens av flodkräftförekomster har uppdaterats till 2018
 • Löpnummer framför samtliga tabeller
  • Samtliga tabeller har nu ett löpnummer, för att lättare navigera i vyerna
 • Korrigerade relationer mellan linor och mjärdar
  • Lagt till script för att korrigera linor och mjärdar som hamnat fel

Version 1.4.1 (2019-07-01)

 • Implementation av ny modul för statistik
  • Möjlighet att filtrera på parametrar (t. ex region och år)
  • Snabbare generering av statistik-rapporter

Version 1.5.0 (2019-09-09)

 • Ny vy för hantering av regioner och län:
  • Möjlighet att skapa nya regioner
  • Möjlighet att ta bort regioner
  • Möjlighet att ändra namn på regioner
  • Hantera län inom regioner

Version 1.5.1 (2020-02-25)

 • Nya extremvärden & kontroller vid import och manuell ändring:
  • Max/min-värden för en kräftas längd
  • Max-värde för en mjärdes djup
  • Sweref(N)-måste vara inom Sverige
 • Uppdaterat gränssnitt:
  • Tydligare skillnad (kontrast) i cirkeldiagram & tabeller
  • Möjlighet att filtrera pest-förekomst per år genom att klicka på ett år i tabellen
  • Vattenstämpel med SLU-logga vid utskrift (samtliga sidor)

Version 1.5.2 (2020-12-15)

 • Provtagning:
  • Justerad struktur och förbättrad import/export av data
 • Provfiske:
  • Justering av struktur, vy och inmatningsmall
  • Förbättrad statistik: jämförelse med art
  • Prestandaförbättringar för statistik
  • Tårtdiagram för skador och pest tar med "Värde saknas"
  • Miljötabell (editering och import)
  • Förbättrad nedladdning för samtliga fisken
  • Editering av fält "simben" och "felkod" kan ske i efterhand
 • Förekomst:
  • Förbättring av kartor och diagram
 • Pest:
  • Diagramjustering
  • Tillägg av fält om vatten är pestförklarat eller inte
  • Förbättad sökfunktionalitet
 • Kartfunktionalitet:
  • Separation av datapunkter med samma koordinater
  • Separation av punkter vid inzoomning
  • Olika färgsymbolik beroende på art och tillhörande tabell
 • Generellt:
  • Tydligare rollavgränsing (superuser, inmatare, registrator)
  • Stopp för att ladda ner samma csv-fil flera gånger
  • Strukturförbättring i värdetabeller (tillägg och editering)
  • Uppdatering av nya importmallar

Version 1.6.0 (2021-06-07)

 • Ny och förbättrad paginering för samtliga tabeller:
  • Paginering på databasnivå för ökad prestanda
  • Bättre funktionalitet och prestanda vid filtrering
  • Bättre funktionalitet och prestanda vid avancerad filtrering
  • Bättre funktionalitet och prestanda vid snabbsökning
 • Information kring antal poster på tabeller:
  • En informationsruta har blivit tillagd för att ge en övergriplig bild av antal poster per tabell
  • Informationsrutan är dynamisk och ändras vid varje filtrering, avancerad sökning och snabbsökning
  • Formatet för informationsboxen är:
   • När man ej gjort något filtrering:
   • Visar X (första posten på sidan) till Y (sista posten på sidan) av Z poster (totalt antal poster i hela tabellen)
   • Ex: "Visar 1 till 10 av 26,196 poster"
   • När man gjort någon typ av filtrering:
   • Visar X (första posten på sidan) till Y (sista posten på sidan) av Z poster (totalt antal poster i det filtrerade resultatet) (filtrerat från T totalt antal poster)
   • Ex: "Visar 1 till 10 av 19 poster (filtrerat från 26,196 totalt antal poster)"
 • Förbättring och genomgång av Källa:
  • Redaktionellt arbete med källa-tabell
  • Rull-listor i bokstavsordning samt med antal relationer
 • Hemliga fisken:
  • Provfisken och Förekomster markerade som "Hemliga" visas endast för korrekta användarroller
  • Korrekt användarroll för editering av "Hemlig" = Ja/Nej är ett krav
 • Övrigt:
  • Mindre buggfixar
  • Generell optimering av kod och databasfrågor

Version 2.0 (2021-09-20)

 • Skyddsområden:
  • Import & export av Geojson-data i form av polygoner och tillhörande attributdata
  • Diarienummer & skyddstyp är nya värdetabeller
  • Avancerad och snabbsök
  • Editerbara fält
 • Övriga mindre justeringar:
  • Ny rubrik på provtagninssida
  • Hemlig - (ja/nej) måste synas & kunna ändras i vyn Förekomster
  • Indexnummer på kräft och mjärdtabeller i provfisken
  • Löst bugg - Provfiske - kräftor:
   • Sidnummer-pagineringen (byta sida) visar fel vid noll antal kräftor
   • Detta fel fanns på samtliga tabeller men är nu fixat.
  • Löst bugg – Paginerings på Provtagning
 • Ny kartinteraktion (provtagning och provfisken):
  • Flödet funger som så att om man klickar på ”Visa på karta” och därefter klickar på någon punkt i kartan så kommer tabellen uppdateras med de provtagningar som tillhörde den punkten
  • Resultatet man får kan man därefter göra både en avancerad sökning och vanlig sökning i.
  • För att rensa all filtrering så har en ny knapp lagts till under kartbilden.