Version 1.0.0

 • Första version av databasen

Version 1.3.0

 • Utökad kartfunktionalitet (”Visa på karta”):
  • Ny möjlighet att visa samtliga framsökta poster på kartan (tidigare visades enbart samtliga)
 • Utökad exportfunktionalitet:
  • Funktionalitet för att exportera provfisken med tillhörande mjärdar/kräftor
  • Tillägg av kolumner i samtliga exporter
  • Justering av ordning på kolumner i samtliga exporter för att efterlikna importmallar
 • Byte av huvudvy:
  • Förekomstvyn är nu huvudvyn för både publika och inloggade användare
 • Utökad förekomstvy:
  • Justering av synliga kolumner i förekomstvyn
  • Tillägg av kartbilder för respektive artfördelning i Sverige
 • Ny filtreringsfunktionalitet:
  • Funktionalitet för att filtrera på ett antal huvudkolumner för respektive vy

Version 1.3.2

 • Utökad export:
  • Nu anpassad korrekt efter inmatningsmallar
 • Utökad kräftvy:
  • Utökat med relevanta kolumner och anpassat ordningen av dessa
 • Utökad mjärdvy:
  • Utökat med relevanta kolumner och anpassat ordningen av dessa
 • Tydlighet av län:
  • Det står nu t. ex "Län (vatten)" där länet gäller vattenobjektet, istället för enbart "Län"
 • Editering av lokalobjekt
  • Det är nu möjligt att editera samtliga lokalobjekt om man är inloggad som admin
 • Editering av vattenobjekt
  • Det är nu möjligt att editera samtliga vattenobjekt om man är inloggad som admin
 • Diverse småfix i provfiske-vyn
  • Bland annat ordningen av kolumner samt vilket län som visas (vatten istället för lokal)