• Första version av databasen
 • Utökad kartfunktionalitet (”Visa på karta”):
  • Ny möjlighet att visa samtliga framsökta poster på kartan (tidigare visades enbart samtliga)
 • Utökad exportfunktionalitet:
  • Funktionalitet för att exportera provfisken med tillhörande mjärdar/kräftor
  • Tillägg av kolumner i samtliga exporter
  • Justering av ordning på kolumner i samtliga exporter för att efterlikna importmallar
 • Byte av huvudvy:
  • Förekomstvyn är nu huvudvyn för både publika och inloggade användare
 • Utökad förekomstvy:
  • Justering av synliga kolumner i förekomstvyn
  • Tillägg av kartbilder för respektive artfördelning i Sverige
 • Ny filtreringsfunktionalitet:
  • Funktionalitet för att filtrera på ett antal huvudkolumner för respektive vy